Friday, April 21, 2006

ang tinuod

kikay kit
Insikon, budlat, chinita, tag-as, putot... Sagul-sagol lang ang akong nakit-an sa New York. sa akong paniid kadaghanan didto kusog kaayo manglakaw murag gigukod sa iro. Namatikud pud nako ang mga lungsuranon dito kay mga budlay tungud kay ang New YOrk ang sentro sa "stock market".
Sa pagmatikud ko sa mga batan-on didtop kong mosulti makawangan og letra kong di gani ilisdan, hilabihan kung ang ilang kuyog ilang barkada. Pananglitan,"How awe ya?", "Good sense a yuma", "Terl it". Mao nang ang mga Pinoy kung gikan didto o sa uban pang nasod na Ingles ang tinabi-an ig-abot diri sa Pilipinas dili na makasultig diritso na bisaya.

1 Comments:

Anonymous sue said...

oi... kikay kit!!! hehe..la mn koy ma-comment oist!!!

2:11 PM  

Post a Comment

<< Home