Thursday, April 27, 2006

hubad sa balak nga "Tonight I Write The Saddest Lines" ni Neftali Ricardo Basoalto

sinuwat ni leslie fernanadez, katrina balmaceda, suzette dizon, joharra junasa ug rogie reyes

Karong gabhiona isulat nako ang pinakaminghoy na balak.

Pananglitan, 'Nabuak ang kagabhion
ug gitugnaw ang mga bituon sa kalay-on.'

Mipalibot ang hangin sa kapanganuran ug mikanta.

Karong gabhiona gisulat nako ang pinakaminghoy na balak.
Gihigugma nako siya ug usahay, gihigugma 'sab ko niya.

Sa mga gabhiona sama niini ako siya gigakos
ug gihagkan usab... usab... usab.

Usahay iya kong gihigugma ug gihigugma 'sab nako siya.
Kinsa man ang dili maanod sa kalalom sa iyang mga mata.

Karong gabhiona isulat nako ang pinakaminghoy na balak.
Para huna-hunaon na dili na siya ako-a. Para bati-on na wala na siya.

Para paminawon ang kahidlaw sa gabii, nga kung wala siya, mas hidlaw pa.
Ang nangahulog nga linya, sama sa amog sa balilihan, nagpalunhaw sa akong kalag.

Unsa'y naa sa akong gugma nga dili nako siya maangkon.
Nahugno na ang gabii ug wala siya kanako.

Mao na ni. Sa layo aduna'y mikanta. Sa layo.
Ang akong kalag wala natagbaw sa iyang pagkawala.

Ang akong paglantaw nangita kaniya na mura'g moduaw kaniya.
Nangita akong kasing-kasing, apan, wala nako siya hikit-i.

Ang maong kagabhion ang naghatag og kahayag sa maong mga kahoy.
Kita, niatong panahuna, dili na parehas.

Wala na nako siya gihigugma, tinuod na, apan, gi-unsa nako siya'g higugma.
Ang akong tingog nangita sa hangin na mutandog sa iyang pagdungog.

Sa la-in. Ngadto na siya sa la-in. Sama sa mga halok nako niadto.
Iyang tingog. Iyang lawas. Ang kalawman sa iyang mga mata.

Wala na nako siya gihigugma, tinuod na, pero basin gihigugma ko siya.
Kadiyot ra ang gugma, ang paglimot ang maong dugay.

Susama sa mga gabii na pareho ini, ako siyang gigakos sa akong mga kamot.
Ang akong kalag wala natagbaw sa iyang pagkawala.

Bisan mao pa ni ang ulahing kasakit na ihatag niya kanako,
ug mao ni ang katapusang linyang ihalad ko kaniya.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home