Saturday, April 29, 2006

hubad sa balak nga "Tonight I Write The Saddest Lines" ni Neftali Ricardo Basoalto

sinulat ni buwan tama, lazy daisy, pensador, uyamot baby og bhebz


Niining kagabhi-ona masulat nako ang pinakamasalub-ong mga linya

Isulat pananglit, ang kagabhi-on nikay-ag
Ug ngadto sa gilay-on nikurog ang mga bituon

Ang hangin sa kagabhi-on niduyog samtang nilibot sa kawanangan

Niining kagabhi-ona masulat nako ang pinakamasalub-ong mga linya
Gihigugma ko siya ug matag panagsa, gihigugma pod niya ako

Gumikan ni’ng mga gabhi-ona, naa siya sa akong mga kamot
Ubos sa kawanangan, gihagkan ko siya matag usab ug usab

Gihigugma ko siya matag panagsa ug ako mao usab ngadto kaniya
Unsaon pagkat-on nga dili higugmaon kadtong mga tagumong mga mata

Niining kagabhi-ona masulat nako ang pinakamasalub-ong mga linya
Nga pagahuna-hunaon wala na siya kanako. Nga pagabati-on siya nawagtang dri kanako

Pra mabati ang kauyamot sa kagabhi-on,nga mas uyamot pa gayod sa iyang pagkawala
Ug ang balak nga nihagtak paingon sa kalag sama sa yamog ngadto sa balilihan

Unsa ang nakaapan sa gugma kong ‘di na man makatapig kaniya
Ang kagabhi-on nakay-ag ug dri kanako siya nawagtang

Mao ra kini. Sa gilay-on naay nikanta. Sa gilay-on
Akong kalag dili makadawat sa iyang pagkawagtang

Akong panan-aw nagpangita nga mura mo-uyon paingon ngadto kaniya
Akong kasing-kasing naglantaw para kaniya ug dri kanako siya wala maanaa

Ang ni-aging kagabhi-on mao usab ang nagpahayag sa maong mga kahoy
Kami, ni-adtong panahona, dili na mao karon

Wala ko na siya gihigugma, sigurado kana, apan gi-unsa ko siya paghigugma
Akong tingog misulay og pagmatikon sa hangin para mahapyod ang iyang pandungog

Sa la-in. Siya mapasala-in. Sama ni-adtong mga halok ko sauna
Iyang tingog. Iyang lawas. Iyang laglom nga mga mata

Wala ko na siya gihigugma, sigurado kana, apan basin gihigugma ko siya
Ang gugma kadiyot lamang. Ang pagkalimot makahangturan

Kay gumikan ni-adtong mga gabhi-ona, sama niini, naa siya sa akong mga kamot
Akong kalag dili makadawat sa iyang pagkawagtang

Bisan kini na ang ulahing pasakit nga gipaantos niya kanako
Ug kini na ang mga ulahing linya igasa’g sulat ko para kaniya

2 Comments:

Blogger aCey said...

sus, if i know... si bai ra ang nag-hubad 'ini. hehe.

9:03 AM  
Anonymous Pensador said...

haha!

1:01 AM  

Post a Comment

<< Home