Tuesday, April 25, 2006

"...Kay Siya Nagpaanod Man" sinulat ni Pensador


Dili ako buot mosulat niining persona.

Wala ako sa kondisyong magpadayag sa akong opinion matud ni anang gisulat ni Marcel Navarra. Apan kay lagi gikinihanglan man sa grado ug sugo sa maayong pamatasan, matuman ang pagbuot sa maestro. Mangayo ko’g kapasayluan sa walay panagana kong pagsulti.

Pero yuna pa. Kadto bitaw’ng si Pepita, dritso man kaayo to siya nisulti sa iyang nagdagayday’ng pagbati ngadto ni Loloy. Ikaw ba’y hagiton og pangutana, ‘di imo gayod madritso og tubag. Kay kini bitaw’ng mga lalaki, sa sige nila’g pangutana sa babay unsay gikasuk-an, unya tubagon lang nimo og walay kaso bisan ‘di na madruwing imo hitsura; ayaw na lang pagdahom nga am-aman ka. Dili kay mituo sila nga wala gayo’y kaso ilang mga sayop apan kay hasol na. Makorehi-an pa lang sila. Betsibaygali, ang garbo matapakan unya.

Pero sa laing bahin, wala ako nahimuot sa pagsulti og pahinapos ni Pepita ngadto kang Loloy. Sa dihang gipagawas niya ang pulong nga magbsaol ra si Loloy sa iyang, nanlisik akong mga mata. Sa dihang gipangutana niya kinsa si Loloy nga ‘di man mahigugma kaniya, mibarog ang balahibo ko sa bukton.

Kitang mga babay wala unta mapagarbuong magpasidungog sa atong kaugalingon. Ang pagstorya sa balati-on og kalagot wala man gihikawat kanato apan dili unta sa pamaagi nga makaluluoy pagpasidungog.

Sukwahi man ni ato, misaludo gihapon ko kang Pepita. Gumikan sa iyang pulong, na igo niya ang kahuyang parte sa pagkatao ni Loloy; ang dakong sayop ni Loloy sa iyang pagkalalaki. Ug ingon ni ana siya napaanod…

3 Comments:

Blogger aCey said...

bitaw, bai. pareho ni pepita, sulti lang gud. ^_^ hehe... we have every right to say something about marcel navarra and his "gianod" 'cuz assignment man. ngeeeek ngek ngeeeek.

12:42 PM  
Anonymous miss_perfect said...

ang lalaki, kahilanagan pa ingnan nga naa sila'y nabuhat na sayop usa nila mahibaw-an.. usahay, nagbukal na ang dugo sa babaye, apan kung di nato ilitok atong gibati, wala ta'y madawat nga eksplanasyon o pamasaylo.

pero kung musturya sad ta'g prangka, diba, ingnan sad ta'g straightforward o, labing bati, flirt.

mao na sakto gyud ka, bai... nga na-igo ni Pepita si Loloy. kahilangan gyud ta mahibaw nga mulugar sa atong mga pulong. kapuy, hasol... pero at least, na'y ipik (may unta!). :-D

ambot uy, mao ra to ako yawyaw. :)

1:56 PM  
Blogger theresianangbisdak said...

mga mare, here's a little lesson in literature and creative writing. while we meet people in our lives, they do not necessarily represent certainties of how people actually are. hollywood and soap opera and all the sloppy pop novels have taught us all the wrong notions about characters. they tend to divide people as black and white. protagonists are supposedly white and antagonists black. good vs. evil kunohay. such stuffs tend to stereotype people. and that's very bad. real literature or works of art do not believe in black and white. everything is made up of shades of gray, a certain blackness and whiteness. people possess a certain degree of badness and goodness, and it changes every minute, swaying like a pendulum. and there's a whole life history to explain why people are what they are. a protagonist can not be entirely good as much as the antagonist can not be wholly bad.

now as to the pont of gender politics. it is wrong to think that just because you met this kind of man, he represents the entire specie. that's stereotyping. people are shades of gray, not black and white. you don't classify them as man and woman or bad and good. people are much different from each other, and gender has nothing to do with that.

ug magbinisaya na pud ta. dili maayo nga ang panglantaw sa feminismo nga dautan ang mga lalake. ang gitinugha sa feminismo mao lang ang "gender equality" dili ang pag-pikas sa Red Sea diin magkaatbang ug magkaaway ang lalake ug babaye. sayop kana nga interpretasyon. hinumdumi nga you have a father and brother and a grandfather, from the very same specie that you're probably despising.

dinhi lang usa ko kutob ug daghang salamat. bow.

3:52 PM  

Post a Comment

<< Home