Wednesday, April 26, 2006

Lab Litir sinulat ni Leslie Fernandez

Para sa taong nakahatag ug dakong impluensya sa akong kinabuhi,

Sa kadugay nato ga-uba, maka-ingon gyud ang mga tao nga kita na ang mag dayun. Wala'y adlay nga dili ko mag huna-huna sa mga tamis nga pamulong sa imong mga sulat. Nakahinumdum ko sa mga adlaw na mubisita ka ug magdala ug klase-klaseng bulak. Nakahinumdum ko sa mga gabii nga mag-abot ug pila ka oras mag sturya ta sa telepono.

Pero karon, kahi na. Wala na ang kilig nga gibati nako sa una. Ang mga tamis nga pulong nga nagpalipay sa ako sa una, karon nagpahilak na. Asa na man ang taong nagpakumpleto sa akong adlaw? Ang tao nga mugakos kanako pag nanginahanglan ko.

Lahi na gyud karon. Dili na parehas sa akong gibati sa una. Wala nako kaila sa taong gitawag nila nga uyab nako. Parehas ka sa init nga tsokolate. Mubugnay na pag madugay.

Leslie

0 Comments:

Post a Comment

<< Home