Thursday, May 25, 2006

akong pagpa-abot


Kadto nga simanaha,
ang mga dahon nangalaya ug nangahagbong na..
diin naka?
diri rako magpa-abot kanimo..
ayawg kabalaka..

Kining buwana,
gi-lantaw ko ang ka lay-on sa kanawkanaw,
dili malimtan ang kamingaw,
ang dagat..
mi hubas...
mi ta-ub usab...
diin naka?
di-a rako..
gapa-abot kanimo..
ayawg kabalaka..

Ato nga tu-iga,
ang kahoy sa mangga humana ug pamunga,
wala pa gihapon ka,
tu-a rako ngadto gipa-abot ka..
Ayawg kabalaka..

Mi abot ang kahayag sa buntag
mi tung-tong ang kangit-ngit sa kagabin-on
diin naka?
ni-a rako..
gapa-abot gihapon kamino
nabalaka..
pero gipa-apot gihapon ka,
maski nahibalo nako nga
layu na kaayo ka..

5 Comments:

Anonymous balma said...

kinsa ni?

6:26 PM  
Anonymous Tiwa Andag said...

Lord, ikaw ni lord?


lord musimba na ko... ayawg kabalaka, mubalik ra ko kanimo...

11:24 PM  
Anonymous balma said...

wa ko ka-g.. :-/

imo ni?

8:09 PM  
Blogger aCey said...

uh... kinsa ang ni-sulat ani? ka-relate ko sa last line.

4:35 PM  
Blogger aCey said...

hahahahahahaha!

4:36 PM  

Post a Comment

<< Home