Sunday, May 14, 2006

GRASYA - Leslie Fernandez

nihangad ka ug nitanaw kanako
ang imong mga mata, mga bituon sa langit
puno ug kahadluk, puno usab ug pagsalig
samtang mikanta ko sa akong alawiton
natulog ka sa akong mga kamot
sa atong pag gakus, dili ko gusto mubuhi
nahadlok ko, nahadlok ko
ang mubiya kanimo, dili nako mabuhat
mahadlok ko, mahadlok ko
grasya ka para sa ako, tinuod kini
apan sa imong pag abot nabago akong kinabuhi

5 Comments:

Anonymous balma said...

les, apply sa Star ha... :-)

12:03 PM  
Blogger aCey said...

bitaw, les! ^_^

1:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

Great site loved it alot, will come back and visit again.
»

11:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hallo I absolutely adore your site. You have beautiful graphics I have ever seen.
»

11:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

Super color scheme, I like it! Keep up the good work. Thanks for sharing this wonderful site with us.
»

11:55 AM  

Post a Comment

<< Home