Friday, May 05, 2006

KABAHIN SA KAHAYAG

mga mare,

Ambot og nakabasa ba kamo niadtong kolum nga meanwhile sa sunstar niadtong Biyernes. Adunay mga deleted lines didto kay milapas ko sa limit sa karakters. Didto man gud to sulata sa usa ka internet cafe nga walay microsoft word ug busa walay word count. Ang mayoriya hinuon sa akong nasulat migawas gyud apan adunay pagputol nga gihimo ang editor aron masigo kini sa espasyo. Ako lang korehian ang gagmay (gagmay ra kaayo) nga mga inaccuracies sa bag-ong bersyon. Aduna kadtoy "tease them with the word rambunctious" ug kitang tanan sayod nga ako kanang gigamit nga pulong in a "fond" way ug dili sa negatibo nga paagi. Aduna pay uban apan minor ra kaayo.

Kabahin sa atong ekspiryensiya sa Kahayag, nalipay ko sa inyong mga sinulat. Dako kining sorpresa kanako nga mayoriya sa klase adunay natural nga mga talento ug nanggawas kini. Ikapasigarbo ko kamo sa akong mga higala nga mga magsusulat usab. Ang pinakamahinungdanon nga tumong ug katuyuan sa Cebuano Writing and Speaking Class dili mao ang pagtudlo kaninyo sa mga teknikal nga aspeto sa pagsulat o sa paglitok sa Sinugbuanon, apan ang pagpabuhi sa inyong interes sa kaugalingon ninyong pinulongan. Igo na kini kanako nga nagkapatong-patong ang mga sinulat ninyo dinhi sa atoang blog. (maglibog na ko kon unsaon ko ni pag-grado ninyong tanan. makalipong na!) Usa kini ka dakong pagpamatuod o testimonya sa inyong "enthusiasm" o kaikag. Hinauot inyo kining gilantaw isip sinugdanan pa lang sa usa ka halayo nga biyahe alang kanatong tanan.

Ang kining profile nga akong gisulat sa atoang blog mahimo kini natong ilisan "as we deem fit in the course of our journey." Tingali, ugma puhon, mausab na pud ang atong panglantaw kabahin sa pagsulat sa kaugalingon tang pinulongan.

Sa lain nga bahin, kining pagsulat sa Binisaya dili kini mahitungod sa pagpili kon sa Ininglis ba ta mosulat o sa Binisaya. We don't have to choose which one. Pilion ta ang duha ka mga pulong. Ug gani, mas nindot og daghanon pa gyud nato ang mga pinulongan. Niining panahona, mas dako nga bintahe kon ikaw daghan og linggwahe nga nahibaw-an. Nahinumdom ko ni Salman Rushdie sa iyang sugilanon nga EastWest. Miingon siya nga dili siya buot mopili kon Indian ba siya o British, o East o West ba. Mas gipili niya ang EastWest. Ingon niana pud ang angay tang hinumduman kabahin sa Ininglis ug Binisaya. Pilion ta ang duha. Mahimo tang mosulat sa Ininglis, labi na gyud sa Binisaya.

Ikalipay ko usab kon kamo mopadayon og adto sa Kayahag sa susamang okasyon sa umaabot ug labi na gyud og moambit usab kamo sa inyong bag-ong mga balak o sugilanon og lab litir.

Ayaw kamo og kabalaka kon gitawag ta mo og rambunctious. Pagpabilin kamong rambunctious. Makausa ra ta moagi niining kinabuhia. Busa, kanta siyagit awit katkat layat sayaw hilak bahakhak balak, mga mare.

inyong gamayg tingog nga magtutudlo, Hanuarius

12 Comments:

Blogger Betchai said...

gamayg tingog nga magtutudlo na nangangkun sa pangalang Hanuarius,

Gasuwat kami gikan sa payag ni Betchai, ala una y medya na sa buntag. Hubog sa kape, ug nag siga ang mata, busa, ayaw ka tinga sa way klaro na reply.

Bago pa mi naghisgot mahitungod sa among kasinatian sa Kahayag samtang gasuwat 'mi sa among play na Bislish (Kini ang among version sa EastWest). Nalipay gyud si Betchai na nakabasa gyud siya sa Kahayag after 48 years. Si Bejay na lingaw siya sa ringga-ringga ug starstruck kay na-meet niya ang lyricist sa theme song sa Hilongos festival. Ug si Balma...nangita pa ug palusot.

Nakabasa gyud mi sa imong gamhanan na kolum sa sunstar ug wa mi nagrally mahitungod sa gamit nimong terminong "rambunctious", tungod kaha kay kahibao mi na binuang ra nimo o tungod kaha kay kahibao mi na tinood?

Ambot lang. Salamat sa pagtabang namo ug pangita sa "among kaugalingon pinaagi sa lumad namong pinulongan, sa linggwahe nga among "gi-take for granted", apan diay duol ra sa kasingkasing."

Signed:

The Three Bs = Betchai, Balma, Bejay

1:35 AM  
Blogger aCey said...

sensei, words could never express how glad i am to be 1 of your studes. but thank you for the big help. super. ^_^

11:04 AM  
Blogger theresianangbisdak said...

walay sapayan, acey. salamat pud chai, bal ug bejay. ipadayon ang pista sa pulong...

1:38 AM  
Anonymous tiwa andag said...

mubo man(ug hapit na mahuman)ang summer, apan ang among mga nakuha sa imong subject sir murag mupilit na gyud ni sa among sistema hangtuds' hangotd. dili man mi makatungtung sa palanca pero "in one way or another" magamit ni sa maayong paagi sir. salamat.

P.S.
wa ko kahibaw kung consious ba ka ani, pero nakabantay lang ko nga maayo ka muhatag ug igong confidence sa imong mga estudyante para mu suwat.
*cheers*

2:57 PM  
Anonymous buwantama said...

sir jy, salamat sa tanan. sa munchkins, sa joke time ug sa ilimnong bawal! i miss you...gikan sa kinailagman sa akong kasing-kasing!

10:14 PM  
Anonymous buwantama said...

*i miss you guys*

i miss adobo rice sa kahayag...

11:42 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
»

11:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.
»

11:38 AM  
Anonymous Anonymous said...

Greets to the webmaster of this wonderful site. Keep working. Thank you.
»

11:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.
»

11:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hey what a great site keep up the work its excellent.
»

11:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

Nice idea with this site its better than most of the rubbish I come across.
»

12:02 PM  

Post a Comment

<< Home