Monday, May 01, 2006

Karung gabii makasulat ko

Nasayod ko nga ang balak nga 'Tonight I Can Write' ni Neruda kay sagrado. Mao kini nga nangayo ko'g pasaylo kaniya ug sa inyong tanan kung maot ang akong hubad. Gabuhat ko'g akong hubad kay absent ko niadtong Huwebes. ♥, Acey

Karung gabii masulat ko ang pinakamagul­anong mga linya.
Sulaton, pananglitan, 'Ang gabii mabituon
ug ang mga bituon bughaw ug nagkurog sa kalay-­on.'

Ang hangin sa kagabhion nagtuyok sa langit ug niawit
Karung gabii masulat ko ang pinakamagul­anong mga linya.
Gihigugma ko siya, ug usahay iya 'sab kong gihigugma.

Sama sa mga gabiing ingon niini gikuptan ko siya sa akong mga bukton.
Gihagkan ko siya pa'g usab ug usab ubos sa wa'y kahumanang langit.

Gihigugma ko niya panagsa, gihigugma ko usab siya.
Unsaon sa usa nga di mahigugma sa iyang hilumong kaayong mga mata?

Karung gabii masulat ko ang pinakamagul­anong mga linya.
Hunahunaong di na siya ako. Mabating nawala ko siya.

Madunggan ang dakong kagabhion, mas dako nga wala siya.
Ug ang berso natagak sa kalag sama sa yamog ngadto sa karnerohan.

Unsa na ma'y hinungdan nga akong gugma di siya maalima.
Ang gabii mabituon ug wala siya kanako.

Mao ni tanan. Sa kalay-­on may gakanta. Sa kalay­on.
Akong kalag wa nalipay nga nawala ko siya.

Akong panan­aw naningkamot nga makit-­an siya na arun siya nako mahiduol.
Akong kasingkasing nagita kaniya, ug wala siya kanako.

Ang samang gabii ang nagpaputi sa samang mga kahoy.
Kami, ingon nianang oras, di na pareho.

Wa ko na siya gihigugma, kana tinuod, apan unsa ko siya kahigugma.
Akong tingog naninguhang makit­-an ang hangin nga muhikap sa iyang pangdunggog.

Sa lain. Siya mapunta sa lain. Sama sa mga halok ko sa iya sauna.
Iyang tingog, iyang masilawng lawas. Iyang di masukod nga mga mata.

Wa ko na siya gihigugma, kana tinuod, apan siguro gihigugma ko siya.
Ang gugma kadiyot ra kaayo, ang paglimot ang labing dugay.

Kay sama niining gabhiona gikuptan ko siya sa akong mga bukton
akong kalag wa nalipay nga nawala niini siya.

Bisa'g kini na ang katapusan niyang pasakit nga akong antuson
ug kini ang katapusang mga bersong sulaton ko halad kaniya.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Looks nice! Awesome content. Good job guys.
»

11:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hallo I absolutely adore your site. You have beautiful graphics I have ever seen.
»

11:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

Interesting website with a lot of resources and detailed explanations.
»

11:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

Interesting website with a lot of resources and detailed explanations.
»

12:02 PM  

Post a Comment

<< Home