Monday, May 15, 2006

PAMALATIAN SA GUGMA

kikay kit_Rogie Marie Y. Reyes
Gugma mao ang nagpakita sa tanan
Sama sa usa ka pula nga rosas nga nagpadani sa buyog
Gugma mao ang nagpadunggog sa tanan
Sama sa banha sa mga balud
Nga nagpabati nimu og kahimuut.

Gugma mao ang nagpabati sa tanan
Kini ang nagpabuka sa kasingkasing nga giselyohan
Gugma mao ang nagpatilaw sa tanan
Sama sa halang nga sili
Nga nagnapasilaub sa imong kasingkasing.

Pamalatian sa gugma, sa luyo’g luyo nimo
Kaugalingon nimong kinaiya ang nagkuha sa imong kamingaw
Tan-awa ang palibut, makapahibulongan ug makita nimo
Unsa ang wala’y katapusang guma nga mahatag
kanimo.

3 Comments:

Blogger aCey said...

tag-an pa lagi ko nga kang rogie ni! so kolor lang daan! ^_^

5:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

Very pretty site! Keep working. thnx!
»

11:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

I love your website. It has a lot of great pictures and is very informative.
»

11:39 AM  

Post a Comment

<< Home