Saturday, May 27, 2006

PANAGHIGALA
kikay kit

Mohatag og kalipay kanimo
Kung nagsubo ikaw
Nagpanalipod nimo sa bisan unsa’y madangat
Kung nagsakit ka

Dili gayud mobiya kanimo
Naa pirmi sa imong kilid
Nagpakita sa iyang tinuud nga gibati
Ang kamatuuran dili manghimakak

Pinalangga kong higala
Ang matahum kay ikaw
Ug kanunay tika’ng higugmaon.