Saturday, June 03, 2006

Dibuho sa Anino (art of a shadow)

para sa mga KSP(kutob sa pangandoy) hehe. kung buhi ug nakahinumdum pa...

Diha lang,
Ayaw'g lihok.
Samtang,
buhion ko
ang dibuho
nga maghulagway kanimo.
Kay ang kawanangan,
ang lamparilya,
ang uwan,
ang lamisa
...gimugna aron
mapamatuod ning gabhiuna.
nga sa usahay,
nahitabo
nga anino lang
sa akong pagkahinanuk...

ang dibuho,
ning gabhiuna.

Diha lang,
ayawg lihok,
kaskason ko ang agi sa hayag
gikan anang lamparilya sa lamisa,
nigit-ngiton ning lapis
ang anino
sa imong ilong,
pilok,
ngabil
...ug sa di madugay
mapatin-aw ang hulma sa imong dagway.

Diha lang,
ayawg lihok,
pangitaon ko ang
patak
sa taligsik,
nga nitago sa imong patilya
bu-ot kong dakpon
ang kada pirok
sa imong mata--
kay bisag kini,
dibuho
ang
misteryo

...ug kung mahimo

dakpon ko sab
ang imong ginhawa

ipilit ning papel,

sama sa nahitabo
usahay
sa akong pagkahinanuk.

Diha lang,
ayawg lihok,
kay basin,
masayop ang agi sa hayag
ug ang mga linya,
ug ang mga bulok.
O di kaha,
mutalidpasang kagabhion
ug magpabiling
hanap
ning gibuhian kong dibuho
sa imong hulagway.
Sama sa usahay
nga mga anino
sa akong pagkahinanuk
...nitalidpas sa kagabhion,
ang imong hulagway,
ingon arong gabhiuna.

Diha lang,
ayawg lihok,
ug dinhi ra sab ko.
Dili dunggon ang namaghut kong lapa-lapa
...mupaduol nimo.
Pugos nga
gitugway sa akong bagtak
ang hung-hung
sa kaanyag
nga nagpahipi
sa imong anino

...buot kong'
magpabilin,
ang uwan,
ang lamparilya,
ang dibuho--
aninong napatin-aw.

magpabilin,
sa kawanangan sa akong
pagkahinanuk...

...kay dinhi,
kanunay kang maako.
TIWA ANDAG

Friday, June 02, 2006

Pag-ilis Na

pastilan dyud nimo inday
pag-ilis kuno

nganong mosulob man dyud ka ana?
dili man ka angayan

imo dyud pugson
lupig nalang toukon ka

karon momandar ka
na dili ka komportable

alangan man intawon inday
naay imo, diha dyud ka sa dili imo

hala kuno, pag-ilis na
timan-i, lahi-lahi baya ta...