Friday, July 14, 2006

Dili Matapos and Kalibutan

(Usa ka adaptation sa balak ni Charles Simic nga gipangulohan og "The World Doesn't End". Usa ka gamay nga pagsuway ni Hanuarius sa hinaut nga mapukaw og balik ang inyong tagsa-tagsang musa.)

Ug nahimugso ang atong panahon,
Natong mga gagmayng magbabalak.
Adios Whitman, Dickinson, Frost.
Amo na pud. Kita nga kansang pagkailado
Kutob ra sa atong tugkaran, ug ang bugtong
Tang tig-abiba ang ato ra gyung pamilya,
Mga higala, sa panahon nga kita magtapok
Human sa panihapon alang sa paglad-ok
Sa lamiang ilimnon...
Ug samtang nahikatulog ang kabanay,
mangukay sa karaang taguanan,
diin nahinanok ang pipila ka karaang balak.
Nanghinaut nga intawn walay mapugwat
Sa atong kasikas samtang naglaum
Nga unta ang mga lindog natipigan ug
Wala mawani sa paglabay sa panahon.

Adunay habu-habo, adunay mihunghong kanimo,
Ug siya pud, nangandam sa pagbasa,
Daw nagtungtong sa entablado nga namuwa,
Sa mga pulong nga mihaguros sa balak sa gugma,
Diin ang mga kataposang linya (nga ikaw walay kalibutan
hangtud karon) wala pa gayud mitungha.